Επηρεάζει η διάθεσή μας την προσωπικότητά μας;;;

Επηρεάζει η διάθεσή μας την προσωπικότητά μας;;;

Η απάντηση μετά από έρευνα είναι ΝΑΙ!!!

Η έρευνα

Ο Jan Querengässer και ο Sebastian Schindler, ψυχολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Bielefeld στη Γερμανία, μέτρησαν δύο φορές την προσωπικότητα 98 συμμετεχόντων. Όλοι οι συμμετέχοντες πριν από κάθε αξιολόγηση παρακολουθούσαν ένα βίντεο που θα τους έκανε λυπημένους ή χαρούμενους. Πριν από τις άλλες αξιολογήσεις της προσωπικότητάς τους, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ένα ουδέτερο βίντεο για ανθρώπους με ακραίες δεξιότητες.

Όταν οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την προσωπικότητά τους ενώ βρίσκονταν στη λυπητερή διάθεση, τα αποτελέσματα ήταν σημαντικά υψηλότερα σε νευρωτικά χαρακτηριστικά και αρκετά χαμηλότερα σε εξωστρέφεια και στην πρόθεση για συμφωνία/επικοινωνία με τους άλλους.

Όταν βρίσκονταν σε χαρούμενη διάθεση, τα αποτελέσματα ήταν φανερά υψηλότερα στην εξωστρέφεια, όμως αυτό δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα, γιατί, σύμφωνα με τους ειδικούς, ήταν επηρεασμένοι από την αρχική τους διάθεση. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η κακή διάθεση είναι ισχυρότερη από την ευτυχία!

Τα αποτελέσματα αυτά συμπληρώνουν προηγούμενες έρευνες που δείχνουν ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ατόμου σχετίζονται με τη συχνότερη εμπειρία συγκεκριμένων συναισθημάτων. Ωστόσο, τα νέα στοιχεία υπογραμμίζουν πως η σχέση μπορεί να λειτουργήσει και με τους δύο τρόπους – με την τρέχουσα συναισθηματική κατάσταση να επηρεάζει, επίσης, την προσωπικότητα.

 

«Η γνώση της συναισθηματικής κατάστασης των συμμετεχόντων και η προσοχή στις πιθανές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια των ερευνών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αξιοσημείωτη αύξηση της σταθερότητας των αξιολογημένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας» λένε οι Querengässer και Schindler.

 

Βικτωρία Δάγλα

Πηγή: ΒΜC Psychology