Ο μαθητής έχει δίκιο.....

Ο μαθητής έχει δίκιο.....

 

Ορίστε μερικοί λόγοι για να δούμε πως ο μαθητής έχει πάντα δίκιο....
• Ο μαθητής δεν χαζεύει...συλλογίζεται....!
Ο μαθητής δεν κοιμάται...αναπαύεται..!
Ο μαθητής δεν διαβάζει περιοδικά στην τάξη...ενημερώνεται..!
Ο μαθητής δεν κάνει κοπάνες...αναπαύεται προσωρινά..!
Ο μαθητής δεν νοιάζεται για τους βαθμούς..αλλά για τη γνώση..!
Ο μαθητής δεν κάνει σκονάκια...κρατάει σημειώσεις..!
• Ο μαθητής δεν αργεί το πρωί..κερδίζει χρόνο ανάπαυσης..!
• Ο μαθητής δεν αντιγράφει..συμβουλεύεται από τον διπλανό του..!
• Ο μαθητής δεν ζωγραφίζει στο θρανίο..ελευθερώνει τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες..!
Μαρία Νίκου